AKADEMIJA DRUŠTVENIH NAUKA. ADN - ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES. AOSS

MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA

KONFERENCIJA MEDIJI I PR

AKADEMIJA DRUŠTVENIH NAUKA. AND - ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES. AOSS

CILJEVI


- Razvoj naučne misli u Crnoj Gori i unapređenje kvaliteta naučno-istraživačkog rada;

- Edukacija građana i usavršavanje stručnjaka i naučnih radnika iz pojedinih oblasti društvenih nauka;

- Zaštita i unapređenje ljudskih prava i sloboda;

- Razvoj medijskog pluralizma i slobode medija i unapređenje medijske teorije i prakse;

- Stvaranje ambijenta za razvoj profesionalnog novinarstva i poštovanja etičkih standarda;

- Afirmacija i promocija kulture i umjetnosti, zaštita kulturnog nasljeđa

   i unapređenje multikonfesionalnog međunacionalnog sklada;

- Podizanje svijesti građana o benefitima evroatlanskih i evropskih integracija;

- Uspostavljanje saradnje sa sličnim udruženjima, insitucijama i univerzitetima iz Crne Gore i inostranstva;

- Demokratizacija društva i vladavina prava.