AKADEMIJA DRUŠTVENIH NAUKA. ADN - ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES. AOSS

MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA

KONFERENCIJA MEDIJI I PR

AKADEMIJA DRUŠTVENIH NAUKA. AND - ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES. AOSS

DJELATNOST


- Multidisciplinarna i interdisciplinarna istraživanja politikoloških, medijskih, aktuelnih društvenih fenomena;

- Istraživanje i analiza javnog mnjenja o aktuelnim društvenim pojavama i problemima;

- Istraživanje na fokus grupama, analiza sadržaja i publiciteta, analiza pojedinih značajnih problema, zakonske regulative i sl.

- Teorijska istraživanja tranzicije sa različitih aspekata u Crnoj Gori;

- Izdavanje časopisa, knjiga i drugih publikacija;

- Organizovanje simpozijuma, okruglih stolova, seminara, edukativnih radionica, konferencija, kurseva i drugih naučno-stručnih    događaja i drugih oblika stručnog usavršavanja;

- Organizacija likovnih i foto izložbi, književnih promocija, javnih tribina i debata i drugih kulturno umjetničkih manifestacija;

- Intelektualne i edukativne usluge;

- Media konsalting, medijska produkcija, web dizajn,

- Medijske prezentacije, nastupi i podučavanje za nastupe na medijima i govorništvo;

- Učešće na nacionalnim, regionalnim i međunarodnim naučnim i stručnim skupovima;

- Apliciranje i realizacija nacionalnih, regionalnih i međunarodnih projekata iz oblasti društvenih nauka;

- i ostale djelatnosti u skladu sa zakonom, ciljevima udruženja i Statutom.