AKADEMIJA DRUŠTVENIH NAUKA. ADN - ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES. AOSS

MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA

KONFERENCIJA MEDIJI I PR

AKADEMIJA DRUŠTVENIH NAUKA. AND - ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES. AOSS

KONTAKT


Akademija društvenih nauka

Tršova bb

84000 Bijelo Polje, Crna Gora

Mob: 0038268815171

e-mail: adncgorg@gmail.com

www.adncg.orgPredsjednik

mr Andrijana Rabrenović